[PDF]

Szaktanfolyam

 

Árufuvarozói vállalkozói (szakmai vezető)
Milyen tevékenység 
végzéséhez szükséges:
belföldi és nemzetközi árufuvarozáshoz 
a vállalkozások szakmai vezetőinek
A képesítés megszerezhető: - belföldön végzett fuvarozáshoz
- belföldi és nemzetközi fuvarozáshoz
A vizsga tárgyai, módszere: - Jogi ismeretek: 
tesztvizsga + szóbeli
- Gazdasági, pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek: 
tesztvizsga + szóbeli
- Munkaügyi ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
- Árufuvarozói ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
- Járműműszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek: 
tesztvizsga és szóbeli
- Vámismeretek: 
tesztvizsga + szóbeli (csak nemzetközi képesítéshez)
  Esettanulmány megoldása írásbeli

 

Autóbuszos személyszállító vállalkozó (szakmai vezető)
Milyen tevékenység 
végzéséhez szükséges:
autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállításhoz, 
a vállalkozás szakmai vezetőjének
A képesítés megszerezhető: - belföldön végzett személyszállításhoz
- belföldi és nemzetközi személyszállításhoz
A vizsga tárgyai, módszere: - Jogi ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
- Gazdasági, pénzügyi vezetői, valamint adózási (ár kiegészítési) ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
- Munkaügyi ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
- Személyszállítási ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
- Járműműszaki, üzemeltetési, valamint Közlekedésbiztonsági ismeretek: tesztvizsga és szóbeli
  Esettanulmány megoldása: írásbeli
Személytaxis és személygépkocsis (személyszállító vállalkozó)
Milyen tevékenység 
végzéséhez szükséges:
személygépkocsis személyszállításhoz és személytaxizáshoz, 
a vállalkozás szakmai vezetője részére
A vizsga tárgyai, módszere: - Általános vállalkozói ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
- Számviteli és adózási ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
- Munkáltatói ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
- Személytaxis szakmai ismeretek: írásbeli 
(nem teszt, egyéb írásbeli vizsga) és szóbeli
- Taxis etika: szóbeli
Tehergépkocsi- és autóbuszvezetői szakmai alap- és továbbképzési képesítés (GKI)
Milyen tevékenység 
végzéséhez szükséges:
A tehergépkocsival és autóbusszal végzett 
közúti közlekedési szolgáltatáshoz,
továbbá közúti áru- és személyszállításhoz
Tanfolyami kötelezettség: o van
Vizsgára bocsátási feltétel: - a tanfolyam elvégzése
- az adott kategóriára érvényes vezetői engedély
A vizsga tárgyai, módszere: Alapképesítés:
- Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés: tesztvizsga
- Előírások alkalmazása: tesztvizsga
- Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz,

logisztika: tesztvizsga
- Esettanulmány megoldása: esszé
- Járművezetés a közúti forgalomban: gyakorlat
- Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek: 
gyakorlat
- Járművezetés speciális kialakítású tanpályán 
vagy korszerű szimulátor berendezésen: gyakorlat

Továbbképzési képesítés:
- Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés: tesztvizsga
- Előírások alkalmazása: tesztvizsga
- Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, 

szerviz, logisztika: tesztvizsga

 

Taxi gépkocsivezető (Személygépkocsis személyszállító)
Milyen tevékenység 
végzéséhez szükséges:
- személy taxival végzett személyszállításhoz
Vizsgára bocsátási feltétel: - érvényes "B" kat. vez. eng.
A vizsga tárgyai, módszere: - Közlekedési - és vezetéselméleti ismeretek: tesztvizsga
- Hibaelhárítási ismeretek: szóbeli
- Utas felvétel, fuvarvállalás: szóbeli
- Taxis etika: szóbeli
- Helyismereti jártasság, idegenforgalmi ismeretek (helyi): szóbeli
- Járművezetési gyakorlat 
(a személy taxi tartozékainak kezelésével): gyakorlati
- Elsősegélynyújtás: a Magyar Vöröskereszt előírása szerint
Önjáró emelő- és rakodógépek kezelője
Milyen tevékenység 
végzéséhez szükséges:
Önjáró emelő- és rakodógéppel történő munkavégzéshez, 
a gép kezeléséhez.
Tanfolyami kötelezettség: Van. 

Tanfolyamra az jelentkezhet, 
aki a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott 
életkori és egészségügyi feltételeknek megfelel.
Vizsgára bocsátási feltétel: - A tanfolyam elvégzése;
- Vezetői engedély, ha az önjáró emelő- és rakodógép helyváltoztatás során közutat (magánutat) vesz igénybe.
A vizsga tárgyai, módszere: Elméleti vizsga;
- Gépek szerkezettana;
- Üzemeltetési és technológiai ismeretek;
- Szakirányú munkavédelmi és elsősegély nyújtási ismeretek;
Gyakorlati vizsga;
- Gépkezelés.

 

Szakkísérő
Milyen tevékenység 
végzéséhez szükséges:
a meghatározott össztömeget, 
tengelyterhelést és méretet meghaladó jármű kísérete
Vizsgára bocsátási feltétel: "C" kategóriás vezetői engedély 
és 5 év szakmai (vezetési) gyakorlat
A vizsga tárgyai, módszere: - Esettanulmány megoldása: írásbeli
- Közlekedésbiztonsági ismeretek: szóbeli
- Közúti műszaki ismeretek: szóbeli
- Árufuvarozói ismeretek: szóbeli

 

Undort keltő anyagszállítást végző gépkocsivezető
Milyen tevékenység 
végzéséhez szükséges:
undort keltő anyag közúti szállításához
A vizsga tárgyai, módszere: - Alapismeretek: szóbeli
- Szállítási ismeretek: szóbeli

 

Mezőgazdasági vegyszert, üzemanyagot szállító járművezető
Milyen tevékenység 
végzéséhez szükséges:
mezőgazdasági vegyszer és üzemanyag 
mezőgazdasági vontatóval 
vagy lassú járművel vontatott pótkocsival 
történő közúti szállításához
A vizsga tárgyai, módszere: - Általános ismeretek, főbb veszélyek: szóbeli
- Szállítóegységek és jelölések: szóbeli
- Rakodási és kárelhárítási ismeretek: szóbeli
Veszélyes áru-szállító gépjárművezető (ADR)
Milyen tevékenység 
végzéséhez szükséges:
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállítására 
vonatkozó Egyezmény (ADR)-ben előírt veszélyes áruk 
közúti szállításához
Tanfolyami kötelezettség: - van
A képesítés megszerezhető: veszélyes áruosztályokra, külön a nem tartányos, majd azt követően a tartányos szállításra
Vizsgára bocsátási feltétel: - a tanfolyam elvégzése
- nem tartányos szállításnál legalább "B" kategóriás vezetői engedély, 
2 év vezetési gyakorlat
- tartányos szállításnál "C" kategóriás, 2 éves vezetői engedély, 
és a tartányos vezetési gyakorlat elvégzése
A vizsga tárgyai, módszere: Alapvizsga:
Nem tartányos szállítás, 2-9 osztály anyagai
- Általános ismeretek (Á) tesztvizsga
- Speciális ismeretek (NT2-9) tesztvizsga
- Szállítási, fuvarozási feladatok gyakorlati vizsga
- Kárelhárítási feladatok gyakorlati vizsga


Szakosító vizsgák:

1 osztály anyagainak szállítása 
(NT1) tesztvizsga+szóbeli vizsga

7 osztály anyagainak szállítása 
(NT7) szóbeli vizsga

2 osztály anyagainak tartányos szállítása
- Tartányos általános ismeretek (TÁ) tesztvizsga
- Tartányos speciális ismeretek (T2) tesztvizsga+gyakorlati vizsga

3 osztály anyagainak tartányos szállítása
- Tartányos általános ismeretek (TÁ) tesztvizsga
- Tartányos speciális ismeretek (T3) tesztvizsga+gyakorlati vizsga

5.1, 6.1, 8 és 9 osztály anyagainak tartányos szállítása
- Tartányos általános ismeretek (TÁ) tesztvizsga
- Tartányos speciális ismeretek (T5.1-9) 
tesztvizsga+gyakorlati vizsga
A bizonyítvány érvényessége 5 év, mely a lejárat előtti évben ismeretfelújító 
(teszt) vizsgával hosszabbítható meg.